W jakich programach weźmiemy udział w roku szkolnym?W jakich programach weźmiemy udział w roku szkolnym?

Zbieraj z klasą - zbiórka baterii i elektrosprzętu

Mamo, Tato wolę wodę - program promujący zdrowy styl życia wśród dzieci w przedszkolu

Wkręć się w pomaganie- program, który pozwala pomagać potrzebującym poprzez zbieranie plastikowych nakrętek